Available courses

Školenie zamestnancov na obsluhu elektrických zariadení

AOP na predĺženie platnosti osvedčení o ďalších 5 rokov.
Kurz na získanie osvedčenia podľa  §21, §22 a §23, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.