Dostupné kurzy

AOP predlžuje platnosť osvedčení o ďalších 5 rokov.
Kurz na získanie osvedčenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.