Vzdelávanie

Revízie
Cenník kurzov pre výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov

Odborná príprava pre získanie osvedčenia podľa §21 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.70.-Euro
Odborná príprava pre získanie osvedčenia podľa §22 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.80.-Euro
Odborná príprava pre získanie osvedčenia podľa §23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.90.-Euro
Aktualizačná odborná príprava pre §21, §22, §23 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.35.-Euro

Jedná sa o osvedčenie v rozsahu elektrických zariadení do 1000V vrátene bleskozvodov pre objekty skupiny A (bez nebezpečenstva výbuchu)

Poznámky:

  • V cene odbornej prípravy je poplatok za základné školenie v trvaní 18 až 24 hodín, za vykonanie skúšky, za vydanie osvedčenia a archiváciu dokladov v trvaní 10 rokov
  • V cene za aktualizačnú odbornú prípravu je poplatok za školenie v trvaní 8 hodín, alebo za internetový prístup k materiálom pre absolvovanie AOP dištančnou formou a zápis o absolvovaní AOP na rub originálu osvedčenia.

Copyright © 2012