Vzdelávanie

Revízie
Vítajte na stránke firmy ELEKTROTECHNIK, ktorej náplňou sú hlavne tieto činnosti:

Výchova a vzdelávanie

  • elektrotechnikov
  • samostatných elektrotechnikov
  • elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Revízie

  • elektrických inštalácií
  • bleskozvodov
  • elektrických spotrebičov
  • elektrického ručného náradia

Copyright © 2012